Terveisiä päivän luennolta!

Tänään jatkoimme Joomla- ja Google Sites -julkaisujärjestelmiin tutustumista omatoimisesti. Pari tuntia takana ja paljon on jälleen opittu.

Tältä istumalta tuntuu, että Googlen palvelu on itselle tutumpi ja luontevampi järjestelmä käyttää. Palvelu on selkeä ja yksinkertainen, parasta ovat suomenkieliset ohjeistukset. Joomlan hankaluus piilee osin siinä, että palvelu on englanninkielinen: en oikein hallitse alan termistöä, joten ohjeistakaan ei aina ole apua.

Joomlasta en edelleenkän ole löytänyt mahdollisuutta oman alasivuston rakentamiseksi, mutta Googlesssa tämä toive täyttyy automaattisesti: sivusto on jokaisen oma, alusta alkaen. On miellyttävämpää rakentaa ja tuottaa verkkosisältöä, kun tietää, että julkaisupalvelu on henkilökohtainen. Vain minä pystyn muokkaamaan sivustojen sisältöä. Näin sivuille saa myös huomattaasti persoonallisemman otteen.

Hahmottelin työn alla olevalle Google-sivustolle sisältökarttaa ja huomasin, että sen avulla on työn tekeminen huomattavasti loogisempaa. Kartta on hyvä apu sekä tekstin tuottoon että kokonaisuuden hahmottamiseen: kuinka sivuston eri elementit on järkevä liittää yhteen ja miten ne palvelevat lukijaa parhaiten. Aiemmat materiaalit tulisi nyt vain saada järkevästi järjesteltyä ja navigointi toimivaksi, kuten sivukarttaan olen hahmotellut.

Joomlassa en sivukartta-ideaani osaa ainakaan vielä toteuttaa, sillä osaan lisätä järjestelmään vasta yksittäisen artikkelin. Nämä yksittäiset artikkeli liittyyvät automaattisesti muiden meidän luokkalaisten kirjoittamien artikkeleiden jatkoksi samaan main menu -valikkoon. Mielestäni järjestelmää ja sen käyttöä olisi helpompi hahmottaa, jos jokaisella olisi mahdollisuus rakentaa yhteiselle Peurat-julkaisualustalle oma alasivunsa.

Googlen ja Joomlan erona on myös sivuston visuaalisuus. Joomla-alustalla ei ole mahdollisuutta muokata sivuston graafista ilmettä ja Googlenkin palvelussa mahdollisuudet ovat rajalliset. Google tarjoaa valmiita sivupohjia, mutta niidenkin avulla saa käyttäjä sivulleen persoonallisuutta. Lisäksi Googlen palvelussa on hauskoja lisäelementtejä, joilla voi keventää sivujen tekstipainotteisuutta. Joomlassa teksti on pääosassa, ainakin toistaiseksi.

Lisää luvassa

Google Sites tarjoaa julkaisujärjestelmän lisäksi monia muitakin etuja. Näihin etuihin aion jatkossa perehtyä enemmänkin, sillä haluaisin rakentaa sivuilleni kuvagallerian. Myös sivuston rakenne vaatii vielä järkeistämistä, mutta sivukartan avulla on kyse vain teknisistä resursseista - ja osaamisesta.

Joomlaan perehtyminen tuntuu huomattavasti työläämmältä ja siksi sen käyttö onkin jäänyt Googlea vähemmälle. Pyrin kuitenkin omaksumaan myös tämän järjestelmän perusteet, sillä opeista on varmasti hyötyä tulevassa työelämässä.

Näillä mennään!