Ryhmätyön aika!

Kurssin seitsemännellä luennolla tutustuimme verkkosivuihin ryhmätyön merkeissä. Tehtävänä oli valita yritys, jonka nettisivuja tarkastellaan ryhmissä analyyttisesti. Huomiotavia asioita olivat mm. sivuston rakenne, kohderyhmät, tiedon kattavuus ja saatavuus, tekstisisällöt sekä sivusto kokonaisuutena. Myös hyvät ja huonot puolet tuli nostaa esiin.

Valitsimme parini kanssa tarkastelukohteeksi Provinssirock-festivaalin sivuston. Tarkastelukohteen valintaan vaikutti mielenkiinto kyseistä festivaalia kohtaan sekä halu tarkastella jotakin ei-niin-jäykkää yritystä/organisaatiota nettisivujen valossa. Provinssirockin sivusto oli mielestäni hyvä valinta, sillä ainakin itse innostuin tehtävästä juuri mielekkään tarkastelukohteen vuoksi.

Tässä analyysimme tuloksia lyhyehkösti:

Kenelle?

Provinssirock tarjoaa tietoa uusille, vanhoille ja potentiaalisille asiakkaille, yhteistyökumppaneille, sponsoreille ja kilpailijoille, lehdistölle ja medioille yleensä, esiintyjille, kaupungin asukkaille sekä työntekijöille ja talkoolaisille. Kattavimmat palvelut ovat luonnollisesti asiakkaille, mutta provinssirock on todella panostanut asiakkaidensa informoimiseen.

Myös työtenkijät ja talkoolaiset ovat sivuilla kattavasti huomioitu. Heille sekä asiakasryhmille löytyy kattavat tiedot niin festivaalista itsestään, kuin perustietoa kaupungista majoituksineen, saapumisohjeineen ja turvallisuusohjeineen.

Tiedottava vai markkinoiva sivusto?

Sivustolla on todella tuhti määrä tietoa, josta valtaosa on yhtäaikaa sekä tiedottavaa että markkinoivaa. Puhtaasti tiedottavaksi materiaaliksi luokittelimme hinta- sekä muut käytännöntiedot (esim. majoitus), talkootyö-ohjeistus, turvallisuus-osio ja yhteystieto-sivusto. Sivuilla on myös mahdollisuus liittyä Elävän musiikin yhdistykseen, josta sivuilta löytyy selkeästi tiedottavaa informaatiota.

Markkinoivaksi tiedoksi luokittelimme nettikaupan, mediaosion lähes kokonaan ja esiintyjäesittelytkin toimivat tapahtuman markkinointi- ja myyntivaltteina. Festarimuistelot, kuvagallerit ja sivuston foorumi toimivat loistavina sissimarkkinoinnin kanavina.

Kommentteja rakenteesta:

Sivujen yleisilme on etusivulta lähtien "täyteliäs" eli tavaraa on paljon ja liikkuvaa kuvaa toisinaan jopa häiriöksi asti. Etusivu palvelee käyttäjää kuitenkin hyvin: navigointi-alueet ovat selkeät ja niitä on sopiva määrä. Päänavin takaa löytyy toki useita alasivuja, mutta yleensä tieto löytyy jo parin klikkauksen jälkeen. Rakenne on tässä mielessä onnistunut: käyttäjä ei luultavasti kyllästy ainakaan liialliseen klikkailuun ja tiedon etsimiseen.

Etusivulla on myös erittäin näkyvästi nostettu esiin "In English"-palvelu, joka on mielestämme sivujen ehdoton meriitti. Kyseessä on kuitenkin kansainvälisiä tähtiä esiintyjikseen kiinnittänyt festivaali, joten englanninkielinen versio sivuista on oleellinen osa esiintyjien ja muiden kansainvälisten vieraiden palvelua.

Festivaalin esittelyteksti ja tervetuloa sivuille -toivotus jäävät hieman irrallisiksi kaiken muun materiaalin ohessa. Teksti toimisi paremmin esimerkiksi osana etusivun flash-animaatiota, jossa pyörii non-stoppina esiintyjäesittelyjä. Liikkuva kuva on tunnetusti elementti, joka kiinnittää katsojan huomion lähes missä tahansa ympäristössä. Etusivun uutisosio on toimiva ratkaisu, sillä se välittää kävijälle helposti ja nopeasti uusimmat tiedot festivaalijärjestelyjen etenemisestä.

Sisältöä:

Tekstisisällöltään sivusto on hyvin inspiroivaa ja iloiseen sävyyn vierasta puhuttelevaa asiaa. Tekstit ovat helpposelkoisi ja hyvin tietopitoisia, markkinoivasta yleissävystään huolimatta. Tämänkaltaisella sivustolla ei toimisi täysin tekninen ja ainoastaan tietoa välittävä tekstityyppi. Liian riisuttu ja kalsea tekstisisältö loisi väärän kuvan itse festivaalista ja todennäköisesti karkottaisi potentiaaliset asiakkaat pelkästään nettisivujen antaman vaikutelman vuoksi.

Nettisivusto toimii erinomaisesti myös sosiaalisena mediana ja kanssakäymisen kanavana. Foorumeilla jokaisella on mahdollisuus esittää omat näkemyksensä ja festarimuisteloissakin kuuluu ehdottomasti kävijän ääni. Mutta kuten kurssilla olemme useaan otteeseen todenneet, on ensisijaisen tärkeää, että tämänkaltainen sivusto on selkeästi valvottu ja hallinoitu, jotta itse sivuston ja sen myötä myös festivaalin imago pysyvät laadukkaina. Toisin sanoen, verkkosivut toimivat festivaalin ja sen järjestävän organisaation profilointivälineenä, joten sivuston kaikella tekstisisällöllä on suora yhteys tapahtumasta syntyviin mielikuviin ja sitä kautta myös festivaalin menestykseen ja maineeseen.

Risuja:

- sivuilla ei ole sivukarttaa, joka selkiyttäisin huomattavasti ainakin ensi kertaa sivuilla vierailevan käsitystä sivujen kokonaissisällöstä. Etsi-toiminto kyllä löytyy, joka osittain paikkaa sivukartan puuttumisen. Itse jäin sivukarttaa kaipaamaan, sillä sivujen tietotarjonta on niin valtava.

- Etusivulla liikaa liikkuvia elementtejä: alareunassa vilisevät yhteistyökumppanit voisi esitellä pelkkinä bannereina, jolloin kävijä keskittyisi nopeammin oleelliseen eli sivujen tietosisältöön

- Bändiesittelyjen etusivulla on vain kuvat bändeistä, joita klikkaamalla pääsee eteenpäin tietoa etsimään. Bändiesittelyosiota saisi hieman toisenlaisella rakenteella tiiviimmäksi ja helpommin lähetyttäväksi

- Festarikävijän ABC-osio on harhaanjohtavasti otsikoitu. Nyt käyttäjä odottaa mahdollisesti löytävänsä vinkkejä ja niksejä siitä, mitä kaikkea festarireissua suunniteltaessa olisi huomioita tai mitä kaikkea pakata festareille mukaan. Provinssirockin sivuilla aapinen tarjoaa tietoa paikkakunnan apteekeista, jonottamisesta alueella jne.

Ruusuja:

- Info-osiossa todella kattavasti informaatiota ja tieto selkeästi esitetty. Jos jotakin tietoa ei ole vielä saatavilla, siitäkin on kävijää informoitu

- Bändit on esitelty lyhyesti ja ytimekkäästi (sitten kun bändiesittelyihin asti löytää)

- Rakenne toimii tiedonpaljoudesta huolimatta

- Visuaalisuus on toimiva ja yksinkertainen, sivustolla ei ole liikaa värejä tai muita lukemista/katsomista haittaavia elementtejä (paitsi liikkuvien kuvien paljous, josta pieni miinus)

Ajatuksia tehtävästä:

Mielestäni tehtävä oli mukava tehdä ryhmätyönä ja siteeraankin opettajaamme, joka totesi että myös työelämässä verkkosivujen suunnittelu ja tuottaminen on tiimityötä alusta loppuun asti. Mielipiteitä on yhtä monta kuin käyttäjääkin, ja parhaimman ja monipuolisimman analyysin saa juuri tällä tapaa aikaisiksi. Mielipiteitä on hyvä ja mukava vaihtaa, sillä toisen näkemyksistä voi itse aina ammentaa paljon uutta.

Verkkosivustoon tutustuminen analyysin merkeissä opetti tarkastelemaan sivuja jälleen uudesta ja mielenkiintoisesta näkökulmasta: kuinka näen viestinnän "osaajana" sivuston ja kuinka koen tulleeni sivuilla palvelluksi? Myös rakenteen tarkastelu ja tekstisisältöjen tarkastelu antoivat paljon tärkeitä vinkkejä ja oppeja, joita toivottavasti pääsen hyödyntämään myöhemmin omassa työssäni.