Huomenta!

Lisäilenpä tässä "aikani kuluksi" mietteitä luentomateriaalista, jonka kopion luokkatoverilta, koska en itse luennolle ehtinyt.

Eli luennolla perehdytiin tekstin tuottamiseen perusteisiin, käsikirjoitusprosessiin sekä rakenteen yleissuunnitteluun. Ohjeistus tekstin tuottamiseen on samaa, jota Anja Alasilta neuvoi opassaan "Verkkokirjoittajan käsikirja": tärkeintä on ydinajatuksen kristallisointi eli kiteyttäminen. Verkossa tekstin tiiviys, tekstille määritelty selkeä viestintätehtävä ja tuon tehtävän suunnitelmallinen täyttäminen tiiviissä paketissa ovat ensisijaisen tärkeitä ominaisuuksia. Miksikö? Siksi, että pitkät ja laveat tekstimassat eivät toimi ruudulta lukiessa ja mitä pidempi teksti on, sitä varmemmin sen intertekstuaalisuus kärsii ja verkon hyöty katoaa.

Jutun rakenteessa pätee samat neuvot kuin toimittajankin työssä. Otsikon on oltava myyvä ja sen tulee kertoa ydinasia. Ingressi on paikka myydä juttu lukijalle ja tämän jälkeen lukijaa houkutellaan eteenpäin koukuttavin väliotsikoin sekä onnistuneesti toteutetulla leipätekstillä. Leipätekstin rakenteeksi sopii hyvin uutisen perusmalli (kolmiomalli).

Mitä on tuottaminen?

Tuottamisella tarkoitetaan erilaisten sisältöjen muokkaamista juuri verkkopalveluihin sopivaksi. Muille medioille tehtyjä sisältöjä ei voi aivan suoraan siirtää verkkoon, sillä verkossa on huomattavasti muita medioita monipuolisemmat palvelut sisällön eri osien hyödyntämiseksi niin, että ne palvelee käyttäjää mahdollisimman kattavasti. Nämä ominaisuudet tulee tuottajan hallita ja osata hyödyntää!

Palveluiden hallitsemiseksi voi sisällöntuottaja käyttää käsirkirjoittamiseprosessin keinoja. Tärkeintä on taustamateriaaliin perehtyminen, synopsiksen eli sisältöjäsennyksen laatiminen, materiaalien kartoittaminen, rakenteen pohtiminen ja sen pohjalta ruutusuunnitelman teko ja lopuksi itse kirjoittaminen. Synopsikseen kuuluu paitsi sisällön jäsentely myös käyttöjärjestelmään perehtyminen ja kustannusarvio.

Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä ovat yhtälailla tärkeitä asioita pohtia käyttäjän kannalta kuin sivustojen sisältökin: jos käyttöjärjestelmä ja -liittymä eivät ole kunnossa, ei sivusto palvele käyttäjän etuja ja täytä tämän tarpeita.

Rakenteen hahmottamiseksi voi jokainen sisällöntuottaja tehdä omat kaavionsa. Malleja on tarjolla useita, mutta jokainen tuottaja rakentakoon itselleen mieleisen hahmottamistavan. Tärkeintä on, että toteutusvaiheessa kaikki osapuolet ymmärtävät samoja kaavioita!

Summasummarum:

Tekstiä tuotettaessa kirjoittajan on tärkeätä ymmärtää verkon rajoitteet tekstin luettavuudelle ja mielenkiinnon ylläpitämiselle. Toistaalta sisällöntuoton näkökulmasta kirjoittajankin on osatta hyödyntää verkon monipuolisia keinoja tekstin elävöittämiseksi ja yhä enemmän myös hallittava muita mediatuottamisen muotoja, kuin kirjoittaminen. Tekstin tuottaja ei vain kirjoita, hän suunnittelee, tuottaa ja luo käyttäjälle elämyksiä, jotka hän tarjoaa toimivan sivurakenteen avulla mieleisinä ajatuskulkuina.

Mielestäni tämän luennon teoriapaketti tiivistää hyvin koko menneen kurssin peruspilarit.