Heipä hei!

Tekstin tuotto ja sivuston suunnittelu -kurssi on viime aikoina hieman päässyt kärsimään muista koulukiireistäni. En ollut läsnä kahdella edellisellä luennolla, sillä liki vuoden käynnissä ollut Meduusa-festivaaliprojekti vei tapahtumaa edeltävällä viikolla tehokkaasti kaiken työajan.

Mutta asiaan:

17.3 luentojen tilalla oli yhteisöviestijöiden seminaari-esitykset. Suurin osa luokkatovereistani esitteli tuolloin oman työnsä. Itse ehdin kuuntelemaan vain muutama, johtuen Meduusa-kiireistä.

Ne esitykset, joita ehdin kuuntelemaan olivat kaikki sisällöiltään mielenkiintoisia ja esitykset sujuivat mielestäni yhteisöviestijämäisellä ammattitaidolla. Alkuopiskelujen epävarmuus, ujous ja punastelu olivat esiintyjillä tipotiessään. Tilalla olivat ammattimainen ja vakuuttava esiintyminen ja ennen kaikkea viestinnän ammattilaiselta vaadittava asiantuntijan ote tehtyyn työhön.

Töiden aiheina oli tällä kertaa useampi lukijatutkimus, mutta mukaan mahtui myös kehitysideoiden laatiminen aloittelevalle media-alan yritykselle sekä yrityksen profilointiakin. Työprosesseja hieman sivusta seuranneena tiedän, että kaikille työn tekeminen ei ollut helppoa. Epäkohtia prosessien kulkuun aiheutti kuuleman mukaan hieman epäselvä ohjeistus koulun puolesta ja opiskelijasta riippuen myös yhteistyö tilaajan kanssa sujui vaihtelevasti. Toisaalta, jokainen alamäki on yhtälailla opetuksellinen kuin ylämäetkin, harva meistä kipuaa suoraan huipulle ja jää sinne.

Olisi mielenkiintoista lukea kuullut esitykset vielä teksteinä, sillä uskon tehtyjen tutkimusten sisältävän valtavan määrän sellaista tietoa, jota tekijät (saatikka lukijat/kuuliajt) eivät muuten ehkä olisivat pystyneet opinnoista ammentamaan. Tämä on tietoa, jota tulisi mielestäni ehdottomasti hyödyntää myöhemminkin! Valitettavan usein työt päätyvät arkistoihin pölyyntymään ilman järkevää jälkikäyttöä, joka on mielestäni tekijöiden ja tehtyjen töiden aliarviointia.

Itse tein oman seminaarityöni jo syksyllä eikä oma projektinikaan aivan mutkaton ollut. Aiheenani oli viestintäsuunnitelma InnoTrans 2008-messuprojektille. Seminaarityön aiheeksi tämä oli riittävä näkökulma, vaikka työhöni kuului myös suunnitelman täytäntöönpano käytännössä. Projekti oli valtavan opettavainen, erittäin rankka mutta myös palkitseva: koen saaneeni projektista korvaamattomat eväät työelämään.

Kun tarkastelen seminaarityöprojektiani tekstin tuottamisen näkökulmasta, voin sanoa, että tuotin tekstiä valtavan paljon monessa eri muodossa. Tiedotteet, markkinointikirjeet, sähköpostit ja lopulta työn raportointiosuus seminaarityön ja projektiraportin muodossa olivat jokainen omanlaistaan tekstin tuottamista. Helpoin vaihe projektia oli viestinnän toteuttaminen käytännössä, raportin kirjoittaminen puolestaan syvensi ja yhdensi käytännön oppeja teoriaan.

Jokainen teksti, jonka projektin myötä tuotin, oli merkityksellinen ja projektin edetessä opin tuntemaan työni kohde- sekä sidosryhmät. Kohderyhmä-ajattelu helpotti huomattavasti omaa työtäni ja tekstin tuottaminenkin sujui tällä kaavaa huomattavasti jouhevammin. Kun minulle oli selvää, mille ryhmälle tekstiä milloinkin kirjoitan, muotoutui teksti luontevasti muottiinsa.

Kohderyhmän lisäksi tärkeätä oli tuntea tilaava yritys ja asettua yrityksen edustajan asemaan. Itselleni lisätyötä teetti tutustuminen logistiikan alaan ja alan termistöön, sillä toimintaympäristö oli minulle entuudestaan vieras. Kun pääsin sisälle alan kiemuroihin, selkiytti se koko projektia, työni tarkoitusta sekä ennen kaikkea tekstien sisällöllistä suunnittelua ja toteuttamista.

Projekti oli käynnissä noin vuoden päivät. Tuona aikana opin itsestäni paljon sekä työntekijänä että tekstin tuottajana. Uskon oppimistani asioista olevan hyötyä myös tällä kurssilla sekä tulevaisuudessa, kun edustan jotakin yritystä viestinnän alan ammattilaisena. Olen ainakin yhtä näkökulmaa rikkaampi ;)

--------------------------

19.3 torstaina luentojen aiheena oli tekstin tuotto ja sivurakenne. Kirjoitan ajatuksiani blogiin piakoin, kunha saan tunnin muistiinpanot kopioitua luokkatovereiltani.

Palataan siis asiaan!