Saimme päivän luennolle vieraaksi Mika Lammin, joka perehdytti meidät Joomla-julkaisujärjestelmän sekä Gogle Sitesin käyttöön.

Koulutus alkoi vauhdikkaasti Mikan esitellessä julkaisutyön tekniset esivalmistelut eli tietokannan luomisen sekä serverille siirron. Kun tietokanta on kerran luotu, ei siihen tarvitse sen koommin puuttua. Onneksi, sillä se vaatisi jo astetta enemmän ymmärrystä tekniikan päälle. Mutta oli mielekiintoista nähdä, mistä koko julkaisuprosessi lähtee liikkeelle vaikka tekniset esivalmistelut eivät yleensä kuulukaan itse julkaisijan tai tekstin tuottajan työhön. Homman hoitaa tietokantapalvelun tarjoava palveluntarjoaja.

Itse julkaisijan työ osoittautui luennon myötä varsin helpohkoksi. Emme ole aikaisemmin perehtyneet julkaisuohjelmien käyttöön ja julkaisutyötäkin olemme sivunneet lähinnä teoriassa (paitsi tietysti tässä, kun tätä oppimispäiväkirjaakin täytän, teen omanalaistansa julkaisutyötä!). Mikan pitämän opetuksen myötä myös tämän blogi-ympäristön ominaisuudet selkenivät minulle huomattavasti ja ymmärrys julkaisijan työtä kohtaan kasvoi mittavasti.

Sivustojen ulkoasu-asia jäi hieman mietityttämään. Olin aiemmin kuvitellut, että tämän Joomla-koulutuksen myötä meillä olisi esimerkiksi mahdollisuus laittaa omat nettisivumme verkkoon, mutta Joomlan ja Google Sitesin kautta tehtävä julkaisutyö on todella tarkoin säädeltyä ja ominaisuuksiltaa rajoitettua. Palveluntarjoajat valvovat järjestelmään tuotettavaa sisältöä tarkoin sensorein ja sama koskee myös sivustojen ulko-asu asetuksia: molemmissa järjestelmissä on vain joitakin työkaluja sivustojen ulko-asun ja rakenteen muokkaamista varten.

Omien sivujen verkkoon viemisestä meillä ei ollut mitään puhetta, mutta ymmärrykseni mukaan se ei ole mahdollista ainakaan kokeilemiemme järjestelmien kautta. Tekstisisällöt toki saa verkkoon, mutta omaa ilmettä eivät Joomla eikä Google Sites salli.

Mielestäni julkaisujärjestelmien käyttö olisi voitu ottaa esille jo huomattavasti aiemmassa vaiheessa opintokokonaisuuttamme. Verkkoympäristöt kun ovat jatkuvasti asemaansa vankistavia toimintakenttiä, olisi etenkin meidän tulevien yhteisöviestijöiden syytä hallita järjestelmien käyttö mahdollisimman monipuolisesti! Nyt perehdymme järjestelmiin vain muutaman luennon puitteissa, mutta parempi sekin kun ei perehtymistä lainkaan.

Teoriasta käytäntöön

Harjoittelemme käyttämään Joomla- ja Google Sites -julkaisujärjestelmiä kurssin seuraavalla luennolla omien tekstien ja kuvien kera. On mielenkiintoista päästä kartuttamaan tietoja sekä taitoja näiden ohjelmien parissa ja aionkin ottaa opettajan neuvosta vaarin ja todella kokeilla, testata ja harjoitella ohjelmien käyttöä niin, että saisin kunnon tuntuman julkaisijan työhön. Verkko-osaaminen on nykyään työmarkkinoilla erittäin arvossaan oleva taito! Enkä opettele järjestelmien käyttöä vain työnhakua varten, vaan myös puhtaasta mielenkiinnosta verkkotoimintaa kohtaan.