Huomenta!

Kurssin 11. luento käytettiin kokonaan ryhmätyöharjoituksen tekemiseen. Tehtävänä oli suunnitella verkkosivosto joko kuvitteelliselle tai olemassaolevalle yritykselle/yhteisölle. Tehtävään kuuluivat sivukartta, tekstien suunnittelu kolmelle ruudulle, kuvaus siitä, kuinka lineaarinen teksti muuttuu hypertekstiksi sekä esimerkkitekstit fakta-, fktio- ja detalji-teksteistä.

Aikaa tehtävän suorittamiseen oli vain tuo kyseinen luentokerta, joka jäi mielestäni hieman lyhyeksi. Mutta suoritustapana ryhmätyö oli onnistunut valinta ja kun tehtävän tuotokset käytiin lopuksi vielä läpi toisen ryhmän kanssa sai tehtävästä todella paljon irti.

Lähdimme oman ryhmäni kanssa liikkeelle aiemmalle kurssille TeeMa-teebaarille tehdyn liiketoimintasuunnitelman pohjalta, josta oli olemassa jo valmista tekstimateriaalia sekä mielikuva yrityksen verkkosivusta. Tekstin tuottamiseen emme siis juurikaan panostaneet, se oli lähinnä valmiin materiaalin editointia. Visuaalisuuskin oli hahmona jo olemassa, joten pystyimme keskittymään enemmän tehtävän analyyttisiin osiin.

Vaikka tehtävänannon selvittäminen jäi puutteelliseksi ja neuvoa jouduttiin opettajalta pyytämään useaan otteeseen, oli prosessi lopulta hyvin opettavainen: tehtävässä tuli miettiä, mikä on kunkin ruudun (eli sivun) tarkoitus, perustella ruudun sisältöä sekä visuaalisuutta, ruudulla olevan tekstin tehtävää ja kertoa, millaisia interaktioita sivusto tarjoaa käyttäjälle.

Kun jokaisen ruudun tarkoitusta tulee perustella ja yleensäkin miettiä, miksi ruutu on verkkosivustolle luotu, pysyy sivuston rakenne tiiviinä ja loogisena. Turhat, käyttäjälle merkityksettömät sivut karsiutuvat pois jo suunnitteluvaiheessa. Tärkeää oli myös pohtia, kuinka sivuston rakenne palvelee käyttäjää parhaiten ja rakenteen hahmottamiseksi sivustolle luotiin sivukartta. Kartta toimii loistavasti sekä suunnittelun ohjaimena että omien ajatusten ja ideoiden jäsentäjänä. Sivukartan avulla jokainen syntynyt idea löysi heti paikkansa verkkosivujen sisällöstä, jolloin rakenne ei päässyt rönsyilemään mutta sisältö rikastui ja monipuolistui.

Yksi tehtävän tärkeimmistä opeista olikin ymmärtää, kuinka suuri ja tärkeä osa verkkosivuston rakennusoperaatiota suunnittelu todella on. Kyllä sitä on aiemmillakin kursseille painotettu, mutta vasta nyt ymmärsin, miksi asia on näin.

Harmittamaan jäi se, että ymmärsin fakta-, fiktio- ja detalji-tekstien erot hieman väärällä tapaa. Tosin tämä osa tehtävästä jäi muutenkin meidän ryhmältämme puolitiehen ajan puutteen vuoksi. Ymmärsin tekstilajien olevan luonnollinen ja kiinteä osa tekstejä, vaikka tarkoituksena oli ilmeisesti pohtia samaa, lyhyempää tekstimassaa eri näkökulmista. Esimerkiksi millainen TeeMa-teebaarin etusivuteksti voisi olla, jos se oli täysin fiktiivinen (eli houkutteleva kertomus tms.) tai pelkkää fakta-tekstiä (eli tiedottavan tyyppistä ingressi-/johdantotekstiä). Tällä tarkastelulla tehtävästä olisi tekstin tuottamisen kannalta saanut enemmänkin irti, mutta tällä kertaa tällä tapaa.

Sadonkorjuuta

Luennon lopuksi tehtävän tuotokset purettiin toisen ryhmän kanssa. En itse ehtinyt jäädä kuulemaan toisen ryhmän analyysiä, joten itseltäni tehtävä jäi hieman puolitiehen. Mielestäni näkemysten vaihtaminen toisten kanssa on paras ja opettavaisin tapa ymmärtää sekä hyödyntää annetut tehtävät monipuolisesti.

"Vastaryhmämme" oli suorittanut tehtävän hieman eri tavalla kuin meidän ryhmämme, mutta se mitä ehdin heidän tuotoksiaan kuulla, vaikutti olevan juuri sitä, mitä tehtävä edellyttikin. Sivuston rakenteelle oli haettu mallia kilpailijoilta, mutta tekstit heidän yrityksensä sivuilla olivat keino, jolla yritys erottuisi alan muista toimijoista. Heidän työssään ero eri tekstilajienkin välillä oli upeasti esillä!

Omassa työssämme keskityimme enemmän rakenteen ja elementtien perustelemiseen sekä suunnittelutyöhön. Tästä syystä tehtävän purkaminen sellaisen ryhmän kanssa, joka oli keskittynyt enemmän sivujen toimivuuteen ulkoasun, tekstityyppien ja käyttöliittymän kautta, oli paras mahdollinen päätös tehtävälle!